Poradnik / Amputacja

 Amputacja

Gwałtowny rozwój chirurgii amputacyjnej nastąpił w okresach wojen. Na polach walki stosowano amputacje w przypadkach zapobieganiu infekcji, uszkodzeń głównych tętnic i martwicy kończyn. Już wówczas stosowano protezy jako środek zastępujący utraconą kończynę lub jej część. Początkowo były to zwykłe kije przymocowane do kikuta przy pomocy pasów. Protezy – szczudła przechodziły wiele przeobrażeń, w wyniku, których powstały nowoczesne protezy odpowiadające wymogom biomechaniki i fizjologii.

Obecnie amputacja jest operacją o charakterze rekonstrukcyjnym. Poprzez wytworzenie nowego narządu, jakim jest kikut, umożliwia się amputowanemu po zaprotezowaniu pełną sprawność ruchową. Wraz z postępem w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej, rehabilitacji i protezowania, rozszerzył się zakres wskazań do amputacji w obrębie kończyny dolnej. Nie ograniczają się one tylko do przypadków bezpośrednio zagrażających życiu pacjenta, ale obejmują również przypadki, w których kończyna z powodu zniekształcenia lub niemożności obciążenia, staje się przeszkodą w prawidłowym chodzie.

Wskazania do amputacji dzieli się obecnie na dwie grupy:

 • wskazania bezwzględne
 • wskazania względne


Wskazania bezwzględne obejmują te przypadki, w których amputacja jest jedyną szansa uratowania życia pacjenta. Do grupy tej zalicza się:

 • Urazy
 • Nowotwory
 • Infekcje


Wskazania względne do amputacji obejmują pięć grup przypadków. Należą do nich:

 • następstwa urazu
 • choroby naczyń
 • infekcje
 • zniekształcenia i skrócenia
 • wskazania rehabilitacyjne


 Amputacja

 

 

Protezy


Realizujemy zlecenia Narodowego Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie: protetyka kończyn, proteza uda, proteza podudzia, proteza nogi, proteza ręki, protezy kończyn, protezy nóg, protezy modularne, ortezy AFO, DAFO, KAFO, gorsety ortopedyczne, buty ortopedyczne ORTOPED.

 • POLECAMY

Kot w butachPolecamy 2BEZPŁATNE BADANIE PODOSKOPOWE, BUTY ORTOPEDYCZNE

Polecamy 2kot w butach